• Wywiad gospodarczy

 • Nieuczciwa konkurencja

 • Wywiad środowiskowy

 • Obserwacja osób i mienia

 • Weryfikacja kontrahentów i pracowników

  Coraz częściej zdarza się, że osoby poszukujące pracy kłamią i ubarwiają swoje CV. W celu zdobycia wymarzonego stanowiska wielu kandydatów jest zdolnych zrobić niemalże wszystko, dlatego też znaczna część dokumentów aplikacyjnych zawiera treści, które przynajmniej w niewielkim stopniu odbiegają od rzeczywistości.

  Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez CareerBuilder w 2014 r. ponad 58% potencjalnych kandydatów 1 kłamie w swoim CV. Natomiast raport na temat rynku pracy przygotowany przez IBBC Group przedstawiają, iż 81% rekruterów 2 spotkało się z podawaniem nieprawdziwych danych przez aplikujących.

  Niestety pracodawcy, ze względu na etykę pracy nie mogą zweryfikować pracownika np. pod kątem zakresu obowiązków na poprzednim stanowisku. Poza tym rekruterzy nie zawsze mają czas i możliwość by potwierdzić autentyczność wszystkich dokumentów przedstawianych przez kandydata.

  Nasi licencjonowani detektywi mogą zweryfikować przeszłość kandydata oraz potwierdzić czy zawarte w aplikacji dokumenty są autentyczne, a ich treść zgodna z prawdą, dzięki czemu pracodawca nie będzie musiał ryzykować zatrudnieniem niekompetentnego pracownika.

  Ponadto nasze biuro detektywistyczne zajmuje się także weryfikacją potencjalnych kontrahentów. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed podjęciem współpracy z nieuczciwym i nierzetelnym partnerem biznesowym, gdyż w przeciwnym razie znacząco podnosi się ryzyko poniesienia strat. Zapewnimy skrupulatną analizę poczynań kontrahenta jak i zaplecza biznesowego, zbadamy jego historię i dowiemy się, czy jest godzien zaufania.
  1. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 2,188 rekruterów oraz specjalistów do spraw zasobów ludzkich na terenie Stanów Zjednoczonych w okresie od maja do czerwca 2014 r. Dane pobrano z witryny internetowej - www.careerbuilder.com
  2. Dane zaczerpnięto z witryny internetowej - www.ibbcgroup.com

 • Ustalenia majątkowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-15/2016 i RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281 oraz 005282 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia działalności zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach