• Wywiad gospodarczy

 • Nieuczciwa konkurencja

 • Wywiad środowiskowy

 • Obserwacja osób i mienia

 • Weryfikacja kontrahentów i pracowników

 • Ustalenia majątkowe

  Prywatni detektywi naszego Biura są w stanie przeprowadzić wnikliwą analizę finansową kontrahenta, dłużnika, lub dowolnego podmiotu gospodarczego. Posiadanie wiedzy na temat historii kapitałowej danych osób i podmiotów jest podstawowym krokiem w budowaniu strategii finansowej własnej firmy oraz samoistnym zabezpieczeniem się przed ryzykownymi inwestycjami oraz nieznajomością rynku.

  Biuro detektywistyczne może także pomóc w kwestii windykacji należności. Bowiem zdarza się, że dłużnik nie chce spłacać zadłużenia i ukrywa miejsce swojego pobytu przez co podjęcie bezpośrednich działań rekompensujących straty jest niemożliwe. Bywa też tak, że dłużnik ukrywa, zbywa, lub celowo zaniża wartość swojego majątku. W tej sytuacji konieczny może być proces na wniosek wierzyciela, w związku z popełnieniem przestępstwa jakim jest umyślne doprowadzanie do własnej, całkowitej lub częściowej niewypłacalności.

  W związku z powyższym nasi detektywi mogą odnaleźć dłużnika i wskazać jego miejsce pobytu, a także zebrać dowody na szkodę wyrządzaną wierzycielowi poprzez świadome zaniżanie wartości jego majątku, lub jego ukrywanie, dzięki czemu windykacja za pomocą procedur aparatu prawa stanie się możliwa i skuteczna.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-15/2016 i RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281 oraz 005282 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia działalności zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach