• Wywiad gospodarczy

  Detektywistyczny wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw w celu oszacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin ten jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze”, które w przeciwieństwie do wywiadu gospodarczego jest rodzajem nieuczciwej konkurencji, polegającym na potajemnym wykradaniu własności intelektualnej, lub utajnionych przez daną firmę informacji przy użyciu prawnie niedozwolonych środków.

  Nasze biuro detektywistyczne specjalizuje się w wywiadzie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem przede wszystkim: "należytej staranności" (due diligence), wywiadu handlowego/komercyjnego (commercial intelligence) oraz elementów wywiadu konkurencyjnego (competitive intelligence).

  Gwarantujemy przygotowanie rzeczowych i kompetentnych analiz na temat kontrahentów oraz innych podmiotów gospodarczych, skutecznie wykryjemy także nieuczciwą konkurencję i nadużycia prawne. Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu naszych licencjonowanych detektywów możemy dostarczyć najwyższej jakości danych, kluczowych dla zdrowego rozwoju Państwa firmy.

 • Nieuczciwa konkurencja

 • Wywiad środowiskowy

 • Obserwacja osób i mienia

 • Weryfikacja kontrahentów i pracowników

 • Ustalenia majątkowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-15/2016 i RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281 oraz 005282 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia działalności zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach