PRYWATNY DETEKTYW ŚLĄSK - BIURO DETEKTYWISTYCZNE COBRA


Prywatny Detektyw COBRA z siedzibą w Czeladzi i w Bytomiu to Śląskie Biuro Detektywistyczne prowadzone przez licencjonowanych detektywów - emerytowanych policjantów z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym, na podstawie wydanych licencji nr 005851; 005852 oraz 0000792 , a także wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o numerach RD-44/2014, RD-15/2016 oraz RD-21/2016. Prowadzone działania uregulowane zostały pod względem formalnoprawnym w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, jak również w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania działalności regulowanej.


Świadczone przez Biuro usługi detektywistyczne, ich zakres oraz cennik są bardzo proste - wszystko to, co nie jest prawem zabronione jest dozwolone i jeżeli jest możliwe do wykonania, jest wykonywane, a cena ustalana jest indywidualnie, dla każdego według jego potrzeb, dla każdego według jego możliwości. Naszym klientom proponujemy szeroki zakres usług zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla klientów biznesowych.

Po zakończeniu zlecenia przekazujemy klientowi pełną dokumentację, zarówno pisemną jak i multimedialną, która może stanowić materiał dowodowy.


Działamy na terenie całej Polski, szczególnie w obrębie województwa Śląskiego i miejscowości w centrum Śląska takich jak Katowice, Chorzów, Bytom, Czeladź, Gliwice, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Lubliniec.


Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się o nas więcej, lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie, bądź telefonicznie pod numerami telefonów +48 789 211 997 lub +48 795 766 795


Spotkanie z nami jest niezobowiązujące i nie generuje dla Klienta żadnych kosztów. W szczególnych sytuacjach spotkanie z Klientem może się odbyć w miejscu przez niego wskazanym.


W sieci najłatwiej znaleźć nas po hasłach takich jak: prywatny detektyw Śląsk, prywatny detektyw Katowice, biuro detektywistyczne Czeladź, usługi detektywistyczne Śląsk, COBRA - prywatny detektyw, biuro detektywistyczne Katowice, itp.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Specjalizujemy się w sprawach rodzinnych oraz wywiadu gospodarczego

Biuro Detektywistyczne COBRA świadczy następujące usługi w zakresie detektywistyki:

 • zbieranie informacji w sprawach cywilnych +
 • zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności poszczególnych osób i podmiotów gospodarczych
 • pomoc w sprawdzaniu wierzycieli, osób fizycznych i firm
 • sprawy rozwodowe, przygotowanie materiałów dowodowych do Sądu +
 • ustalenia majątkowe +
 • poszukiwania osób +
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
 • poszukiwanie mienia +

Usługi dla osób fizycznych:

 • wywiad środowiskowy +
 • obserwacja osób i obiektów +
 • ustalanie kontaktów osobistych
 • ustalenie źródeł dochodu oraz majątku ukrytego +
 • sprawdzanie opiekunki do dziecka
 • ustalenia i zbieranie materiału dowodowego na potrzeby postępowania: rozwodowego, spadkowego, alimentacyjnego, majątkowego +
 • poszukiwania osób, ustalenia miejsc pobytu osób +

Usługi dla firm:

 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta +
 • badanie przeszłości firmy
 • ocena zasadności wypłaty odszkodowania
 • wykrywanie bezprawnego wykorzystywania znaków i nazw towarów +
 • zbieranie informacji o kontrahencie +
 • ujawnianie majątku ukrytego +
 • wykrywania nieuczciwej konkurencji +
 • sprawdzanie i weryfikacja CV kandydatów i pracowników +
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-44/2014, RD-15/2016, RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani, prywatni detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281; 005282; 0000792 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia usług detektywistycznych zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach