• Sprawy cywilne i rodzinne

 • Wywiad środowiskowy

 • Obserwacja

 • Wykrywanie zdrady

  Niestety najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństw, ale też i związków ogólnie są właśnie zdrady. Koniec końców prawda wychodzi na jaw i zwykle ma swój finał w Sądzie. Jednak wymiar sprawiedliwości z całą swoją mocą nie zawsze orzeka słusznie, a już bardzo rzadko w zgodzie z subiektywną oceną wyniku procesu przez jedną ze stron - kluczowe są przede wszystkim dowody i zeznania. Czas procesowy także odgrywa tu dużą rolę. Zdarza się tak, że ciągnące się w nieskończoność postępowanie sprawia, że godzimy się na coś dla nas niekorzystnego, jedynie po to by mieć to już za sobą.

  Do sprawnego przebiegu jakiegokolwiek procesu potrzeba świadków i dowodów. Prywatny detektyw pomoże tutaj dwufazowo - odkryje stan faktyczny i zbierze dowody na jego potwierdzenie, co skróci zarówno okres domysłów i podejrzeń, jak i ewentualnego postępowania sądowego.

  Praca detektywa polega na obserwacji i analizie, a w następstwie na wyciąganiu obiektywnych wniosków. Niezależnie od tego na jakim etapie rozpadu jest związek między dwojgiem ludzi, jeśli terapia partnerska zawiodła, najczęściej następnym krokiem będzie dalszy jego rozpad, a w końcu proces. W tych trudnych chwilach detektyw może stać się strażnikiem interesu klienta. Mamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do tego, aby poznać prawdę, a następnie obronić ją w Sądzie.

  Mimo wszystko do procesu nie zawsze musi dojść i przecież nie każda sprawa tego wymaga. Czasem wystarczy wiedza i dowody na potwierdzenie lub zaprzeczenie własnych podejrzeń. W tej sytuacji licencjonowany detektyw także odgrywa kluczową rolę. Posiadamy narzędzia do tego by dowiedzieć się wszystkiego na temat danej osoby, także niewygodnej i ukrytej prawdy.

 • Poszukiwania osób i mienia

 • Ujawnianie majątku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-15/2016 i RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281 oraz 005282 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia działalności zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach