• Sprawy cywilne i rodzinne

 • Wywiad środowiskowy

 • Obserwacja

 • Wykrywanie zdrady

 • Poszukiwania osób i mienia

 • Ujawnianie majątku

  Często zdarza się tak, że dłużnik nie chce, lub nie ma zamiaru spłacać wierzycielowi swoich długów. Może robić to na kilka sposobów, np. ukrywajac się lub niszcząc własne mienie. Nie rozumiemy tego, ponieważ honor jest dla nas wartością niezbywalną, jednak świetnie rozumiemy, że takie sytuacje się zdarzają, wiemy także jak im przeciwdziałać.

  Jednym z zadań Biura Detektywistycznego, które wiąże się pośrednio z charakterystyką zawodu detektywa jest ustalanie historii finansowej danego podmiotu. Ujawnienie majątku ukrytego dłużnika jest kamieniem milowym na drodze do odzyskania swoich pieniędzy, zwłaszcza jeśli instytucje sądowe i komornicze nie są w stanie nic zdziałać, co dzieje się wbrew pozorom całkiem często.

  Posiadanie długu nie jest w Polsce karane, a system prawny nie gwarantuje wierzycielowi, że cokolwiek odzyska, aczkolwiek działanie dłużnika na własną szkodę celem obniżenia wartości swojego majątku może być już przedmiotem poważnego procesu sądowego.
  Warto pamiętać, że takie sprawy są zakładane jedynie na wniosek wierzyciela.

  Tak więc niezależnie od tego czy chcemy udowodnić, że dłużnik jest w stanie spłacać swoje długi, czy potrzebujemy niepodważalnych dowodów na zaniżanie przez niego wartości własnego majątku, lub też dłużnik ukrywa się, co uniemożliwia windykację - prywatny detektyw będzie do tego zadania idealnym kandydatem.

  Nasze Biuro Detektywistyczne odnajdzie dłużnika, zdobędzie znaczące dowody i przygotuje je wraz z całą konieczną dokumentacją dla Sądu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-15/2016 i RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281 oraz 005282 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia działalności zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach