• Sprawy cywilne i rodzinne

  Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości 1 do sądów rocznie wpływa około dziesięciu milionów spraw cywilnych i rodzinnych. Bardzo duża część z nich to procesy partnerskie, ustalenia ojcostwa, separacje, rozwody, a w konsekwencji sprawy o alimenty lub podział majątku.

  Bez względu na to co jest przedmiotem postępowania, kluczem do jego szybkiego i pozytywnego rozwiązania są niepodważalne dowody. Detektyw, dzięki swoim umiejętnościom i charakterystyce zawodu ma najlepsze narzędzia oraz kompetencje do wykonania zadania jakim jest zdobycie i potwierdzenie informacji. Wykrycie zdrady, ustalenie dochodu, czy majątku, pozyskanie dowodów na winę jednej ze stron podczas prowadzenia sprawy rozwodowej, to tylko kilka z przykładów na istotność pracy Biura Detektywistycznego podczas dowolnych sporów sądowych.

  Jesteśmy skuteczni i skrupulatni, przy użyciu wszelkich dostępnych środków zdobywamy najistotniejsze informacje, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy dokładnie, które z nich są najważniejsze w postępowaniu sądowym. Daje nam to możliwość przygotowania materiału dowodowego na najwyższym poziomie, co niezaprzeczalnie ułatwi i usprawni przebieg każdego procesu sądowego. Ponadto, jako licencjonowani detektywi, możemy w razie konieczności wystąpić w charakterze świadków.
  1. Dane na rok 2012 - ogółem 9,625,186 spraw cywilnych i rodzinnych łącznie - dane pobrane z internetowego biuletynu informacji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - www.bip.ms.gov.pl

 • Wywiad środowiskowy

 • Obserwacja

 • Wykrywanie zdrady

 • Poszukiwania osób i mienia

 • Ujawnianie majątku

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych RD-15/2016 i RD-21/2016 Licencja Detektywa COBRA to licencjonowani detektywi z ponad dwudziestoletnim stażem służby w pionie kryminalnym identyfikujący się licencjami o numerach 005281 oraz 005282 Komenda Główna PolicjiLicencje uprawniające do prowadzenia działalności zostały wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach